Δημήτριος Γ. ΜΙΧΆΛΗΣ      Βιογραφικό Δραστηριότητες

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα Βιογραφικό /Εκπαίδευση -Εργασία Βιογραφικό /Δραστηριότητες Τρέχοντα θέματα /Απόψεις  

Βιογραφικό -Δραστηριότητες

 Διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχα:

1. Διευθυντής ΕΣΥ στο Κέντρου Υγείας Αλιάρτου (Κ.Υ.Α.) (Διευθύνων 1998-2000 και οργανικός Δ/ντης 2000-2013)

2. Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας)

3. Εθνικός Αντιπρόσωπος στo Ευρωπαϊκό Όργανο των Γιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (UEMO).

4. Μέλος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πε.Σ.Υ. (σημερινή Υγειονομική Περιφέρεια) Στερεάς Ελλάδος

5. Μέλος διαφόρων επιτροπών του Υπουργείου Υγείας, όπως για τα πρότυπα εφημέρευσης, την Ομάδα Διοίκησης Έργου για την κατάρτιση νομοσχεδίων για την ΠΦΥ, την επιτροπή Εξασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας του Υπουργείου Υγείας και άλλα.

6. Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Πε.Σ.Υ. (σημερινή Υγειονομική Περιφέρεια) Στερεάς Ελλάδος.

7. Πρόεδρος του Συλλόγου Γενικών Γιατρών Ελλάδος.

8. Πρόεδρος, Α' Αντιπρόεδρος και Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής.

9. Ιδρυτικό μέλος και μέλος της διοικούσας επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών Οδοντιάτρων των Κέντρων Υγείας και μέλος της Πειθαρχικής επιτροπής.

10. Υπεύθυνος σύνταξης ενημερωτικού ιατρικού εντύπου (τα Νέα της Ένωσης των Γενικών / Οικογενειακών Γιατρών) με ταχτική αρθρογραφία σε αυτό.

11. Μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΙΕΒ (Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Εύβοιας -Βοιωτίας) και μέλος της τριμελούς στο Γ.Ν. Λιβαδειάς.

12. Μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λιβαδειάς.

13. Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Λιβαδειάς.

14.  Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής.

15. Μέλος της επιτροπής Έρευνας και της Επιτροπής εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής.

16. Μέλος /Κριτής διαφόρων Συμβουλίων Κρίσης Γιατρών ΕΣΥ (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), όπως Περιφ. Στερεάς Ελλάδος, 1ου Συγκροτήματος Ν. Αττικής, 2ου Συγκροτήματος Ν. Αττικής, 4ου Συγκροτήματος Ν. Αττικής κ.λπ.

 

Επιστημονικές δραστηριότητες:

1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με Πανεπιστημιακά Τμήματα και Εταιρείες, όπως: το Πρόγραμμα πρόληψης της Νόσου και προαγωγής της υγείας σε περιοχές του Νομού Βοιωτίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης που εκτελέστηκε και με την υποστήριξη της ΤΕΔΚΒ., Το πρόγραμμα Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός και Γενική Ιατρική της Επιστημονικής Εταιρίας Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) & του Πανεπιστημίου Κρήτης, Το Ερευνητικό πρόγραμμα που ανέπτυξε η ΕΛΕΓΕΙΑ (Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής) για τον έλεγχο των υπερτασικών ασθενών, και άλλα.

2. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εργασίες με Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια, Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις σε ελληνικά αλλά και διεθνή επιστημονικά έντυπα.

2. Δημιουργία προγράμματος Ηλεκτρονικού Αρχείου Ασθενών (GPs Data). Το πρόγραμμα λειτούργησε επί έτη -και λειτουργεί ακόμη- στο Κέντρο Υγείας Αλιάρτου, ενώ λειτουργεί και σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά ιατρεία. Αποτέλεσε δε και το πρώτο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ιατρικού αρχείου που χρησιμοποίησε για έτη η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας.

3. Συμμετοχή σε Συγγραφή / Επιμέλεια  βιβλίων μονογραφιών,  

1.Η Υπέρταση, Επιδημιολογία, Παθογένεια, Αθήνα 1997. Επιμέλεια, Συγγραφή.

2. Τα Εργαστηριακά ευρήματα στην Π.Φ.Υ., Αθήνα 1999. Επιμέλεια, Συγγραφή τεσσάρων (4) κεφαλαίων.

3. Αρθροπάθειες στην Π.Φ.Υ., Αθήνα 1999. Επιμέλεια, Συγγραφή.

4. Το Περιφερειακό Ιατρείο, Πε.Σ.Υ. Στ. Ελλάδος, Λαμία 2002. Συμμετοχή στην συγγραφή και επιμέλεια.

5. "Τηλεϊατρική στην πράξη", Εκδόσεις "εν πλώ" -Αθήνα 2005, Συγγραφή κεφαλαίου "η Τηλεϊατρική στην ΠΦΥ".

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Συντονιστής εκπαίδευσης ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τοποθετημένος από το ΚΕΣΥ  (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας).

Συμμετοχή με εισηγήσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Κ.Υ. Αλιάρτου σε συστηματική βάση τα οποία ετέθησαν υπό την αιγίδα του ΠεΣΥΠ (Υγειονομική Περιφέρεια) Στερεάς Ελλάδας.

Συμμετοχή με εισηγήσεις ή και συντονισμό σε προγράμματα εκπαίδευσης και ειδίκευσης Ιατρών σε νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας, στην οργάνωση και πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικευομένων & ειδικευμένων Ιατρών  στο Νοσοκομείο Νικαίας κατά το έτος 1999, στην οργάνωση & εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιχειρησιακό πρόγραμμα 94005 Ε1, Υγεία Πρόνοια, του Β΄ Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης, έτος 2000, και πολλά άλλα προγράμματα.

Συμμετοχή ως εκπαιδευτής παραϊατρικού προσωπικού ως διδάσκων στην Νοσηλευτική Σχολή Αθηνών Αμαλία Φλέμινγκ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) 1997-1999

Δράσεις Αξιοποίησης και προαγωγής των Υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας Αλιάρτου στο διάστημα που είχα την ευθύνη λειτουργίας του (1998-2013)

1. Οργανώθηκαν οι εφημερίες (που συνήθως πραγματοποιούνταν με αγροτικό γιατρό μόνον και συχνά χωρίς νοσηλεύτρια) και πραγματοποιούνται πλέον με ειδικευμένο γιατρό σε ενεργή εφημερία και με την παρουσία σε όλες της βάρδιες παραϊατρικού προσωπικού.

2. Οργάνωση - λειτουργία του Π.Ι. Λαφυστίου, το οποίο δεν προβλέπονταν (ούτε προβλέπεται) στον οργανισμό του Κ.Υ.Α. 

3. Οργάνωση - λειτουργία του Ιατρείου Υπέρτασης, το οποίο λειτούργησε υπό την εποπτεία μου.

4. Σχεδίαση, εκπόνηση μελετών για τις ανάγκες υγείας της ζώνης ευθύνης του Κ.Υ.Α. Ανάπτυξη επιστημονικών δραστηριοτήτων, τόσο με τοπικά προγράμματα, όσο και με ευρύτερα, με την συνεργασία επιστημονικών φορέων και Πανεπιστημίων, με πολλές δημοσιεύσεις.Οι δράσεις αυτές πέραν άλλων βοήθησαν και στην οργανωμένη εκπαίδευση, έρευνα, αλλά και συνέβαλαν στις παρεμβάσεις στην κοινότητα.

5. Οργάνωση παρεμβάσεων στην κοινότητα με ομιλίες και ενημέρωση του πληθυσμού, αλλά και ειδικών ομάδων, όπως μαθητές και εκπαιδευτικοί.

6. Ξεκίνησε η λειτουργία του Ακτινολογικού εργαστηρίου, το οποίο ήταν ανενεργό από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.

7. Ενεργοποιήθηκε ο θεσμός των επισκεπτών ιατρών ειδικοτήτων στο Κ.Υ.Α. ο οποίος, έως της αναλήψεως των καθηκόντων μου, δεν λειτουργούσε.

8. Ξεκίνησε ο συστηματικός προληπτικός έλεγχος γυναικών (Pap Test) που δεν υπήρχε και ο οποίος συνεχίστηκε από τις μαίες και τους επισκέπτες Γυναικολόγους, μετά την ενεργοποίηση του θεσμού των επισκεπτών Ιατρών.

9. Διευρύνθηκε η γκάμα εξετάσεων που πραγματοποιούσε και οργανώθηκε το Μικροβιολογικό εργαστήριο.

10. Οργανώθηκε αρχείο ασθενών. Το αρχείο υπήρχε σε κλασικές καρτέλες, αλλά ήταν σε αχρηστία. Οργανώθηκε ηλεκτρονικά και σήμερα αποτελεί ένα από τα πρότυπα ηλεκτρονικά αρχεία (φάκελος ασθενούς).  Παράλληλα γίνεται πλήρης καταχώριση των δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού (ώστε να υπάρχει συνεχές ιστορικό των νέων μας, πολύτιμο για την μελλοντική τους υγεία και την τεκμηριωμένη εξαγωγή συμπερασμάτων για τοπικούς δείκτες υγείας), καθώς και όλης της κίνησης του Κ.Υ. με πλήρη ιατρική ηλεκτρονική κάρτα.

11. Συνδράμοντας με τις συνεχείς εκτιμήσεις των αναγκών, μελέτες, παρεμβάσεις & εισηγήσεις πετύχαμε τη βελτίωση του ιατροτεχνικού εξοπλισμού, την αύξηση της στελέχωσης του Κ.Υ.Α.με απώτερο διαρκή στόχο την καθημερινά βελτιούμενη ποιότητα και ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και προαγωγής υγείας των χρηστών των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας.